Doelstelling

Algemeen doel van de stichting
De stichting heeft ten doel:
• Organiseren van theaterproducties en andere culturele evenementen met als doel het
brengen van “nu” theaterproducties in het algemeen;
• Jongeren te stimuleren en te motiveren om hun talenten op het gebied van theater en
andere creatieve uitingen te ontwikkelen;
• Maatschappelijke integratie en culturele participatie en persoonlijke ontwikkeling van
jongeren te bevorderen;
• Het verrichten van alle verdere handelingen die met het voorstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

De voorgenoemde doelen zullen worden verwezenlijkt door
• Het produceren van theatervoorstellingen;
• Een podium te bieden aan talentvolle jongeren en jongeren met problemen bij hun
maatschappelijke ontwikkeling;
• Het organiseren van evenementen voor en door jongeren;
• De inzet van de Malumba-methode;
• Samen te werken met maatschappelijke, kunstzinnige en andere instanties.

Toekomstplan:
Voor 2020 staat het Breaking Barriers Building Bridges in de startblokken, Wanneer wij hiermee kunnen starten is uiteraard sterk afhankelijk van de huidige Covid-19 pandemie.
Meer informatie over dit project? Neem dan eens een kijkje op: http://breakingbarriers.nl/
Of bekijk ons Promo film van Breaking Barriers Building Bridges: https://youtu.be/FC2xjHOBT3E

Theater bedrijf